Logo 


TR EN

DUYURULAR

Haber

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı

Devamı >>Haber

20 Şubat 2018 tarihinde Kurumumuzun Karadeniz Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlediği “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulanması” na dair panel

Devamı >>Haber

Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği 09 Şubat 2018 Tarih ve 30327 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanmıştır.

Devamı >>Haber

Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı Kararı

Devamı >>Haber

Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı Kararı

Devamı >>Haber

Almanya Baden Württemberg Eyaleti Kişisel Verileri Koruma Kurumu Ziyareti

Devamı >>Haber

12. Veri Koruma Günü Çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

Devamı >>Haber

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Bilgilendirme

Devamı >>Haber

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, 30.12.2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır

Devamı >>Haber

Kurumsal Bilgilendirme Duyurusu

Devamı >>Haber

Kişisel Verilerin Korunması Kanununda Yapılan Değişiklikler
Kişisel Verilerin Korunması Kanununda yapılan değişiklikler, 5 Aralık 2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Devamı >>Haber

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, 16.11.2017 tarihli ve 30242 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Devamı >>Haber

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, 28.10.2017 tarihli ve 30224 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Devamı >>Haber

Veri Sorumluları Siciline Yönelik Basın Açıklaması
Kurumumuz Tarafından Veri Sorumluları Siciline Yönelik Basın Açıklaması Yapılmıştır.
Devamı >>Haber

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları
Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantıları Kurumumuzda Yapılmıştır.
Devamı >>Haber

Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri IŞIK'ın Kurumumuzu Ziyareti
Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri IŞIK 4 Ağustos 2017 tarihinde kurumumuzu ziyaret etmiştir. Sayın Bakanımıza Kurum Başkanımız tarafından brifing verilmiştir.
Devamı >>Haber

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim Çalıştayı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Eğitim Çalıştayı Bolu'da Yapılmıştır.
Devamı >>Haber

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Uygulanmasına Yönelik Soru Cevaplar ve Broşürler
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Uygulanmasına Yönelik Soru Cevaplar ve Broşürler Yayımlanmıştır.
Devamı >>Haber

Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmelik Taslağı
Kişisel Verilerin Silinmesi Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup kamuoyu görüşüne sunulmuştur.
Devamı >>Haber

Uygulama Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Konferansı yapıldı...
Kurumumuz, 24.05.2017 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi ile birlikte, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Uygulama Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Konferansı düzenlemiştir....
Devamı >>


Haber

Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı Bilgi Notu
Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı Bilgi Notu (Özet), aşağıdaki linkte kamuoyuna sunulmuştur.
Devamı >>


Haber

Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı
Veri Sorumluları Sicili Yönetmelik Taslağı hazırlanmış olup kamuoyu görüşüne sunulmuştur.
Devamı >>Haber

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çalıştayı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsünün ev sahipliğinde 26 Nisan 2017 tarihinde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çalıştayı gerçekleştirilmiştir...
Devamı >>


Haber

Veri Sorumluları Sicili Kayıt Başvuruları
Veri Sorumluları Sicili Kayıt Başvuruları çalışmaları halen devam etmektedir...
Devamı >>Haber

Kişisel Verileri Koruma Kurulu İkincil Mevzuat Çalışmaları
Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca Kurul tarafından çıkartılması gereken mevzuat kapsamında yapılan çalışmalar ve sektöre yönelik diğer çalışmalar devam etmektedir.
Devamı >>


Haber

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlık Seçimi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 30 Ocak 2017 tarihinde yaptığı seçimle Prof. Dr. Faruk Bilir’i Başkan, Cabir Bilirgen’i İkinci Başkan olarak seçmiştir. Ayrıca aynı gün yapılan kura çekimi ile Şaban Baba ve Dr.Cengiz Paşaoğlu’nun 6 yıl süre ile görev yapacakları belirlenmiştir...
Devamı >>


Haber

Kişisel Verileri Koruma Kurulu Yemin Etti
Kurul üyeleri 12 Ocak 2017 tarihi itibariyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin ederek görevlerine başladı...
Devamı >>


Haber

Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri seçimi ve ataması tamamlandı
Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeleri seçimi ve ataması tamamlandı...
Devamı >>