KURUMSAL TARİHÇE


 • 24 Mart 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir.


 • 7 Nisan 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


 • 5 Ekim 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21. maddesi hükümlerine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 3 üyelik için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 5 Ekim 2016 tarihli 3. birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar, 5 Ekim 2016 tarih ve 1129 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Kararı ile seçilmişlerdir.

 • No Adı Soyadı Aday Gösteren Siyasi Parti Grubu
  1 Cabir BİLİRGEN Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
  2 Dr. Cengiz PAŞAOĞLU Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
  3 Turan ARIK Cumhuriyet Halk Partisi Grubu


 • 11 Ekim 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 21. maddesi hükümlerine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 2 üyelik için Bakanlar Kurulunun 11 Ekim 2016 tarih ve 2016/9597 sayılı kararı ile aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar seçilmişlerdir.

 • No Adı Soyadı
  1 Murat KARAKAYA
  2 Hasan AYDİN


 • 15 Aralık 2016 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 21. maddesi gereğince Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliklerine Cumhurbaşkanlığının 15 Aralık 2016 tarihli kararları ile aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar seçilmişlerdir.

 • No Adı Soyadı Karar Tarih ve Sayısı
  1 Prof. Dr. Faruk BİLİR 15.12.2016 – 2016/103
  2 Şaban BABA 15.12.2016 – 2016/104

 • 4 Ocak 2017 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 21. maddesi hükümlerine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda boş bulunan 2 üyelik için Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 4 Ocak 2017 tarihli 50. birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adı ve soyadı yazılı adaylar, 4 Ocak 2017 tarih ve 1135 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun Kararı ile seçilmişlerdir.

 • No Adı Soyadı Aday Gösteren Siyasi Parti Grubu
  1 Dr. İhsan Ezel BÜYÜKSEKBAN Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu
  2 Vedat YILDIZ Halkların Demokratik Partisi Grubu


 • 12 Ocak 2017 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişisel Verileri Koruma Kurulu başlıklı 21. maddesinin dokuzuncu fıkrası hükmüne göre Seçilen Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeleri, Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu huzurunda yemin etmiştir.


 • 30 Ocak 2017 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Kişisel Verileri Koruma Kurulu başlıklı 21. maddesinin yedinci fıkrası hükmüne göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda aşağıda isimleri verilen Başkan ve İkinci Başkan seçilmiştir.

 • No Adı Soyadı Açıklama
  1 Prof. Dr. Faruk BİLİR Başkan
  2 Cabir BİLİRGEN İkinci Başkan


 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun Geçici 1. maddesinin altıncı fıkrası hükmüne göre Kişisel Verileri Koruma Kurulunda 6 yıl süre ile görev yapacak olan ve aşağıda isimleri verilen 2 üye kura yöntemi ile belirlenmiştir.

 • No Adı Soyadı
  1 Şaban BABA
  2 Dr. Cengiz PAŞAOĞLU