Yurtdışına Veri Aktarımında Veri Sorumlularınca Hazırlanacak Taahhütnamede Yer Alacak Asgari Unsurlar


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b) bendi kapsamında, yurtdışına veri aktarımında veri sorumlularınca hazırlanacak taahhütnamede yer alacak asgari unsurlar.

 

Veri Sorumlusundan Veri Sorumlusuna Aktarım

Veri Sorumlusundan Veri İşleyene Aktarım

 

 

Kurumsal

Mevzuat

Veri Sorumlusu

İlgili Kişi

Yayınlar