Veri Sorumluları İçin VERBİS 'e Kayıtlar Başladı

Veri Sorumluları İçin VERBİS 'e Kayıtlar Başladı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Sicile kayıt yükümlülüğü bulunmakta olup bu yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Başkanlığımızca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) hazırlanmıştır.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bazı kriterler dikkate alınarak veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlama tarihleri ilan edilmiş olup bu kapsamda;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile
  • Yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için

Sicile kayıt yükümlülüğünün başlangıç tarihi 01.10.2018 olarak belirlenmiştir. Bu tarih itibariyle söz konusu veri sorumluları için Sicile kayıtlar devam etmektedir. Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için Kurumumuz internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr adresindeki VERBİS butonu aracılığıyla giriş yapılabilecektir.

Ayrıca Sicile kayıt yükümlülüğü;

  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları için 01.01.2019 tarihinde,
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları için ise 01.04.2019 tarihinde

başlayacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.