İkinci Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu


Kurumumuz tarafından 10 Aralık 2018 tarihinde İstanbul ili Avrupa Yakası’nda düzenlenen Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumuna gösterilen ilgi ve gelen yoğun talepler doğrultusunda, bu defa İstanbul Anadolu Yakası’nda yapılmak üzere 2019 yılı Şubat ayında, “II. Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu” düzenlenecektir.

Seminer yeri, saati ve programla ilgili ayrıntılı bilgiler web sitemizden bilahare duyurulacak olup; salon kapasitesinin belirlenmesi, katılımcı sayısının sektörel bazda dengeli dağılımının sağlanması, dinleyicilere yaka kartı düzenlenmesi, bu doğrultuda seminer programının en etkin ve verimli şekilde yürütülmesini teminen; dinleyici olarak seminere katılmak isteyenlerin adı soyadı, e-posta adresi, çalıştıkları yer, unvan/pozisyonları gibi bilgilerle ön talepler toplanacaktır.

Söz konusu taleplerin değerlendirilmesinde, I.Sempozyuma katılamayan dinleyicilere öncelik tanınacak olup; dinleyici olabilmek için, sitemizde yayınlanacak olan “Ön Kayıt Başvurusu”ndan kayıt yapılmış olması zorunludur.

Bunun dışında e-posta, telefon, vb. yollarla gelen talepler dikkate alınmayacaktır.

Ön kayıt, tarih ve program ile ilgili bilgiler web sitemizden bilahare duyurulacaktır.

 

Kurumsal

Mevzuat

Veri Sorumlusu

İlgili Kişi

Yayınlar