Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. (HedefFilo)

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. (HedefFilo)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. (HedefFilo) unvanlı şirket tarafından Kurumumuza gönderilen 25.01.2019 tarihli yazıda özetle;

  • Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. ile Optimum Otomotiv Satış sonrası Çözümleri Tic. A.Ş. (OPTİMUM) arasında iş ilişkisinin bulunduğu,
  • OPTİMUM sunucularına yetkisiz şifre ile siber saldırı yapıldığı,
  • Siber saldırının HedefFilo tüzel kişi müşterilerinin gerçek kişi çalışanlarını kapsayıp kapsamadığının henüz belirlenmemiş olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin incelemeler devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06.02.2019 tarih ve 2019/17 sayılı Kararı ile bu aşamada söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.