Çarşamba Seminerleri - Kişisel Verilerin Korunması ve Vergi Mahremiyeti

Çarşamba Seminerleri - Kişisel Verilerin Korunması ve Vergi Mahremiyeti

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş, 27 Şubat Çarşamba günü Kişisel Verileri Koruma Kurumu konferans salonunda “Kişisel Verilerin Korunması ve Vergi Mahremiyeti” konusunda bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Doç. Dr. Durmuş sunumunda öncelikle mahremiyetin ne olduğu, nasıl korunacağı ve kapsamı konusuda katılımcıları bilgilendirdi. Daha sonra ise vergi mahremiyeti ve benzer kavramlarla ilişkisinin yanı sıra Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında mahremiyet konusuna değindi.

Vergi kanunlarında kişi yerine mükellef tabirinin kullanıldığını söyleyen Durmuş, mükellefin gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabileceğini belirtti. Durmuş ayrıca, vergi kanunlarında kişisel verilerin korunmasına yönelik olan maddeler hakkında örnekler vererek açıklamalarda bulundu.

Kişisel veri - mali veri ilişkisine de değinen Doç. Dr. Durmuş, kişisel - mali verilerin hangi şartlarda ve kimlerle paylaşılabileceği hakkında açıklamalarda bulunmasının ardından, mahremiyet ihlali durumunda Vergi Usul Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda yer alan yaptırımlar ile kanunlarda yer alan istisnalar hakkında bilgi verdi.

Sunumun ardından Doç. Dr. Neslihan Karataş Durmuş’a Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk Bilir katılım ve katkıları için teşekkür belgesi verdi.