Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Adnan Özen İnşaat Taah. En. Turz. Tiç. ve San. A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Adnan Özen İnşaat Taah. En. Turz. Tiç. ve San. A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Adnan Özen İnşaat Taah. En. Turz. Tiç. Ve San. A.Ş. unvanlı şirket tarafından Kurumumuza 01.03.2019 tarihinde intikal ettirilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Adnan Özen İnşaat Taah. En. Turz. Tiç. Ve San. A.Ş. hasar onarım destek hizmeti alınan Optimum Otomotiv Satış sonrası Çözümleri Tic. A.Ş. nezaretinde yetkisiz web arayüz kullanımı ile sistemlerine erişerek müşterilere ait resim dosyalarının sızdırıldığı,
  • Söz konusu verilerin kimlik, iletişim, araç ruhsatı, trafik poliçesi, kaza tespit tutanağı, alkol raporu ve beyan dilekçesinin olduğu,
  • Veri ihlalinin 22-29 Aralık 2018 tarihlerinde meydana geldiği,
  • Veri ihlalinden etkilenen 750 kişinin olduğu ve 5700 kişinin de kullanılan mevcut kayıt sisteminde bulunduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin incelemeler devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05.03.2019 tarih ve 2019/56 sayılı Kararı ile bu aşamada söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.