Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Turmobil Turizm Rent a Car Taşımacılık ve Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) - Turmobil Turizm Rent a Car Taşımacılık ve Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Turmobil Turizm Rent a Car Taşımacılık ve Nakliyat San. Tic. Ltd. Şti. tarafından belirli konularda hizmet aldığı Optimum Otomotiv Satış Sonrası Çözümleri Tic. A.Ş (Optimum) nezdinde gerçekleşen veri ihlali ile ilişkili olarak Kurumumuza 07.03.2019 tarihinde intikal ettirilen ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri ihlalinin 22-29 Aralık 2018 tarihlerinde meydana geldiği,
  • Yetkisiz web arayüzü kullanıcısı ile sisteme erişildiği ve müşterilere ait resim dosyaları ile kişisel verilerin sızdırıldığı,
  • Veri ihlalinden etkilenen kişisel verilerin kimlik, iletişim, araç ruhsatı, trafik poliçesi, kaza tespit tutanağı, alkol raporu, beyan dilekçesi ve özel nitelikli kişisel veri olarak sağlık verileri olduğu,

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin incelemeler devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 08.03.2019 tarih ve 2019/67 sayılı Kararı ile bu aşamada söz konusu veri ihlalinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.