Kamu Kurum ve Kuruluşları için VERBİS'e Kayıtlar Başlamıştır.

Kamu Kurum ve Kuruluşları için VERBİS'e Kayıtlar Başlamıştır.

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kaydolmak zorundadır.

Bu kapsamda, Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine kayıt yükümlülüğü 1 Nisan 2019 tarihinde başlamıştır. Söz konusu veri sorumlularınca 01.04.2019 - 30.06.2020 tarihleri arasında https://verbis.kvkk.gov.tr adresinden giriş yapılarak Sicile kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi gerekmektedir.

Öte yandan, VERBİS’e kayıt konusunda karşılaşılabilecek problemlerin giderilmesi ve aydınlatıcı bilgi verilmesi amacıyla KVKK Bilgi Danışma Merkezi, hafta içi her gün mesai saatlerinde 198 nolu telefonla aranabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.