Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Gardrops Elektronik Hizmetler ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kurumumuza gönderilen 23.09.2019 tarihli yazıda özetle;

  • Şirkete 13.09.2019 tarihinde bir e-posta adresinden internet sitesinin hacklendiği iddiasının iletildiği,
  • Sistemi hacklediğini iddia eden kişi ile yapılan yazışmalar sonucu 25 kişinin verisinin ihlale uğradığının 17.09.2019 tarihinde Şirket tarafından öğrenildiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kullanıcılara ait ad, soyad, e-posta adresi ve şifrelenmiş (encrypted) kullanıcı hesabı şifreleri olduğu,
  • Şirket teknik ekibi tarafından, mevcut güvenlik önlemleri sayesinde iddia sahibinin verilerin tamamını çekemediğinin tespit edildiği,
  • Yapılan teknik araştırmalara dayanarak azami 257.000 kullanıcının veri sızıntısından etkilenmiş olabileceği ve nihai tespit çalışmalarının devam ettiği,

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26.09.2019 tarih ve 2019/286 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.