Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – EDS Enjeksiyon Dök.San.Tic.AŞ.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – EDS Enjeksiyon Dök.San.Tic.AŞ.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan EDS Enjeksiyon Dök.San.Tic.AŞ. tarafından Kurumumuza gönderilen 17.10.2019 tarihli yazıda özetle;

  • Şirket sunucularına girilerek dosyaların şifrelendiği ve sistemin kullanım dışı bırakıldığı,
  • İhlalin 10.10.2019 tarihinde gerçekleştiği ve bu durumun 11.10.2019 tarihinde tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve müşteriler olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, müşteri işlem, finans, pazarlama ile görsel ve işitsel kayıt bilgileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısı ve tahmini kayıt sayısının tam olarak bilinmediği ancak 400 GB boyutunda verinin etkilendiği,

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.10.2019 tarih ve 2019/313 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.