“Doğru Bilinen Yanlışlar” Dokümanı Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır.

“Doğru Bilinen Yanlışlar” Dokümanı Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır.

Bilindiği üzere 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 07.04.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda kişisel verilerin korunması mevzuatında yer alan bazı temel konularda kamuoyunda farkındalık oluşması amacıyla Kurumumuzca “Doğru Bilinen Yanlışlar” kitapçığı hazırlanmış ve Kurum internet sayfasında yayınlanmıştır.

Söz konusu kitapçığa Kurum internet sayfasında “Yayınlar” menüsü altında yer alan “Diğer Dokümanlar” başlığı aracılığıyla veya https://kvkk.gov.tr/Icerik/5383/Diger-Dokumanlar linki ile giriş yaparak ulaşılabilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.