Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve İştirakleri

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Türkiye) ve iştirakleri olan Penti Çorap Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Türkiye), SC Penti World SRL (Romanya), Penti World LLC (Kazakistan) ve Penti Giyim Ticaret Anonim Şirketi (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) tarafından Kurumumuza gönderilen yazılarda özetle;

  • İhlalin; Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin sistemlerine yapılan fidye saldırısı neticesinde gerçekleştiği,
  • İhlalin 31.07.2020 tarihinde gerçekleştiği ve aynı tarihte tespit edildiği,
  • İhlal sonucunda; Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tahmini 650 kullanıcısına ait kimlik ve iletişim verilerinin, Penti Çorap Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tahmini 130 kullanıcısına ait kimlik ve iletişim verilerinin, SC Penti World SRL’nin tahmini 45.228 çalışan, müşteri ve potansiyel müşterilerine ait kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinin, Penti World LLC’nin tahmini 14 çalışanına ait kimlik ve iletişim verilerinin, Penti Giyim Ticaret Anonim Şirketinin tahmini 4 kullanıcısına ait kimlik, iletişim ve müşteri işlem verilerinin etkilendiği,
  • İncelemelerin devam ettiği ihlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İhlal hakkında incelemenin Penti Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nezdinde devam ettiği,

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 06.08.2020 tarih ve 2020/600-601-602-603-604 sayılı Kararları ile söz konusu veri ihlali bildirimlerinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.