Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Barilla Gıda A.Ş.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Barilla Gıda A.Ş.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Barilla Gıda A.Ş. tarafından Kurumumuza gönderilen yazıda özetle;

  • İhlalin; 12.08.2020 tarihinde gerçekleştirilen siber saldırı ile sunucularda fidye yazılımı çalıştırılarak dosyaların ve disklerin erişilemez olmasının sağlandığı,
  • Fidyecilerin bildirimi ve IBM’in yaptığı incelemeye göre 4 GB kadar bir verinin dışarıya çıkartıldığı,
  • Verinin içeriğinin henüz saptanamadığı, incelemelerin devam ettiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının, kişi sayısının ve ihlalden etkilenen kişisel verilerin henüz tespit edilemediği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 18.08.2020 tarih ve 2020/631 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.