KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANI YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV DUYURUSUNA DAİR AYDINLATMA

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMANI YARDIMCISI SÖZLÜ SINAV DUYURUSUNA DAİR AYDINLATMA

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı yazılı sınavına katılarak başarılı olan ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaya ait Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve doğum tarihi bilgileri;

6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesi 2 nci fıkrasında yer alan “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda,

Adayların sistemde yapacakları sorgulama sonucunda isimleri hizasında belirtilecek tarih ve saati öğrenebilmeleri amacıyla sınırlı olmak üzere,

Veri sorumlusu sıfatıyla Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından otomatik yolla işlenmektedir. Bu kapsamda adayların Kurumumuzla paylaştığı kişisel veriler, sadece hukuki uyuşmazlıklarda talep edilmesi halinde ilgili yargı mercileriyle paylaşılacaktır.

Adaylar, Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Kurumumuzun Nasuh Akar Mahallesi 1407. Sokak No:4 Çankaya/Ankara posta adresine yazılı olarak iletebilirler.