Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) –Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti.

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) –Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Pierre Fabre Dermokozmetik Ltd. Şti tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin, veri sorumlusunun Fransa’daki genel merkezine bir siber saldırı sonucu gerçekleştiği ve etkilerinin araştırıldığı,
  • İhlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısının tespit edilemediği,
  • İhlalden çalışanlar, kullanıcılar ile müşteriler ve potansiyel müşterilerin etkilendiği,
  • İhlalden kimlik, iletişim, lokasyon, özlük, hukuk, işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim ve pazarlama ve dernek üyeliği verilerinin etkilendiği,
  • İhlal sebebiyle ilgili kişilerin önemli olumsuz etkilere maruz kalma olasılığının henüz bilinmediği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05.04.2021 tarih ve 2021/351 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.