Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Sine İtriyat Par. Tem. Ür. Gıd. İnş. Mim. Müh. İth. İhr. ve Tic. AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Sine İtriyat Par. Tem. Ür. Gıd. İnş. Mim. Müh. İth. İhr. ve Tic. AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Sine İtriyat Par. Tem. Ür. Gıd. İnş. Mim. Müh. İth. İhr. ve Tic. AŞ tarafından Kuruma gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • İhlalin; 08.04.2021 tarihinde gerçekleştirilen siber saldırı sonucunda veri sorumlusunun sistem dosyalarına erişiminin engellenmesiyle gerçekleştiği,
  • İhlalden; çalışanlar, kullanıcılar ve müşterilerin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin; kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlem, işlem güvenliği ve finans verileri olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının henüz tespit edilemediği,
  • İhlal ile ilgili olarak ilgili kişilerin info@madam10.com e-posta adresi ile 0 (850) 840 8503 numaradan bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 13.04.2021 tarih ve 2021/382 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.