Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pakten Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (onlemmarket.com)

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Pakten Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ (onlemmarket.com)

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Pakten Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Kurumumuza gönderilen kişisel veri ihlali bildiriminde özetle;

  • SQL Injection saldırısıyla veri sorumlusu internet sitesinin veri tabanı yönetim bilgilerinin ele geçirildiği,
  • Saldırganlar tarafından fidye talebiyle mesaj gönderilmesiyle ihlalin tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının müşteriler olduğu,
  • İhlalden siteye üye olan müşterilerin ad-soyad, adres, e-posta ve telefon numarası bilgilerinin etkilendiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının 2541 olduğu,
  • İlgili kişilerin  e-posta: bilgi@onlem.com.tr, çağrı merkezi: 0850 201 75 40, Whatsapp Hattı: 0535 830 93 23 vasıtası ile söz konusu ihlale ilişkin bilgi alabilecekleri

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 20.05.2021 tarih ve 2021/517 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.