KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI HAKKINDA DUYURU

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI HAKKINDA DUYURU

Kurumumuz bünyesinde münhal bulunan Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı kadroları için düzenlenecek olan Giriş Sınavı’na 31/08/2021–27/09/2021 tarihleri arasında başvuruda bulunarak, evraklarını teslim etmiş olan adaylar, söz konusu sınava katılmaya hak kazanıp kazanamadıklarını, aşağıdaki linkten sorgulama yaparak öğrenebileceklerdir. Sorgulamalar T.C. Kimlik Numarası ile yapılacağından, sorgulama yaparken eksik ve yanlış bilgi girilmemesine dikkat edilmelidir.

Sorgulama yapmak için tıklayınız..

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ

Yazılı sınav 09/10/2021 tarihinde, saat 10:00’da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, 15 Temmuz Şehitleri ve/veya Milli İrade Yerleşkelerinde (Etlik/Ankara) gerçekleştirilecektir.

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Söz konusu sınava katılmak üzere belirtilen tarihte hazır bulunmayanlar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

Not: Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınav ücreti olan 75 TL (Yetmişbeş Türklirası) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi internet adresinden (https://aybu.edu.tr/hukuk/) ilan edilecek banka hesap numarasına yatıracaklardır.