Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Panasonic Business Support Europe GmbH

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Panasonic Business Support Europe GmbH

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Panasonic Business Support Europe GmbH tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildirimlerinde özetle;

  • Veri sorumlusunun sistemlerine gerçekleştirilen yetkisiz erişim neticesinde 19.07.2021, 16.08.2021 ve 17.09.2021 tarihlerinde ihlalin gerçekleştiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının belirlenemediği,
  • İhlalden etkilenen kayıt sayısının 71.000 olduğu,
  • İhlalden etkilenen kişisel verilerin kimlik (ad, soyad) iş iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi), iletişim bilgileri (adres, telefon numarası, e-posta adresi), fotoğraf (çok az kişi için), video (4 kişi – belirli bir şirket, kişi veya yerle ilişkili değil) olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişilerin Türkiye'deki Panasonic Telefon Yardım Hattı ile Aralık 2009 ve Mayıs 2012 arasında iletişime geçen tüketiciler, 2012 ve 2014 yılları arasında Panasonic ürünleri için servis talepleri olan tüketiciler, 2009 ve 2014 yılları arasında Panasonic için çalışan servis merkezleri çalışanları olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 07.10.2021 tarih ve 2021/1027 sayılı Kararları ile söz konusu veri ihlali bildirimlerinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.