I.Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi Gerçekleştirildi

I.Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi Gerçekleştirildi

I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi; Kurumumuz ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde 12-13-14 Kasım tarihlerinde, İstanbul’da düzenlendi.

Üç gün boyunca toplamda 14 oturum olarak planlanan “Kişisel Verilerin Korunması” temalı Kongre, Türkçe ve İngilizce olarak genel ve eş zamanlı, yüz yüze ve çevrimiçi oturumlarla gerçekleştirildi.

Alman Federal Veri Koruma Otoritesi Başkanı Prof. Dr. Ulrich KELBER, Almanya-Schleswig Holstein Veri Koruma Otoritesi Başkanı Marit HANSEN, Bulgaristan Veri Koruma Otoritesi Başkanı/EDPB Başkan Yardımcısı Ventsislav KARADJOV ve KKTC Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Hürol MEAR başta olmak üzere; yurt içinden ve yurt dışından akademisyenler ve uzmanlar Kongre'ye konuşmacı olarak katıldılar.

Şehitlerimiz için Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşımızın okunmasıyla başlayan Kongre’nin açılış konuşmalarını; İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haluk ALKAN, Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil AKKANAT, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem KILIÇ ve Kurum Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR gerçekleştirdi.

BİLİR, kişisel verilerin korunması anlayışının kişinin bizatihi kendisinin korunmasını amaç edindiğini, kişinin şeref ve saygınlığının muhafaza edilmesinin ve mahremiyetinin sağlanmasının aracı olduğunu söylerek, kişisel verilerin korunmasının hayatın her alanında gözetilmesi gereken bir husus olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Saklayacak bir şey yoksa endişe edilecek bir şey yoktur” yaklaşımının, temel hak ve özgürlükler ile çelişmekte olduğunu dile getiren BİLİR, “mahremiyet, kişiye sunulan bir seçenek, bir lütuf değildir” dedi.

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; özgürlük-güvenlik, teknoloji-mahremiyet, bireyin korunması-veri temelli ekonomi ve kişisel verileri işleyenlerin menfaati ile verisi işlenen kişilerin temel hakları bakımından denge gözetmektedir” diyen BİLİR, “Kişisel veriler; hukuka uygun bir şekilde meşru amaçlar için işlenmeli, gerektiğinde güncelliği sağlanmalıdır. Amaçla sınırlılık ve ölçülülük gibi Kanunda sayılan ilkelere riayet edilmeli, kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmelidir. Bu temel ilkeler, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu olan ilkelerdir. Veri işleme faaliyetinin olmazsa olmazı niteliğindedir” diyerek Kanunun temel ilkelerinin önemine dikkat çekti.

BİLİR, kişisel verilerin korunmasının dijital çağda yeni bir boyut kazandığına işaret ederek şunları kaydetti:

“Dijital çağda teknolojinin ilerlemesinden daha önemli olan, teknolojinin iyi yönde ve insanlık yararına kullanılmasıdır. Bu çerçevede, veri temelli süreçlerin hızla hayata geçirildiği bir dünyada, ülkemizin bu gelişmelerin dışında kalması beklenemez.

İçinde bulunduğumuz zaman diliminde; veriye dayalı yönetim, veriye dayalı eğitim, veriye dayalı pazarlama ve veriye dayalı karar alma gibi mekanizmaların, dijital dünyanın bir gerçeği olduğu inkar edilemez. Burada esas olan, söz konusu süreçler hayata geçirilirken insanı merkeze alan, insan odaklı bir yaklaşımın gözetilmesidir. Bu sayede hem temel hak ve özgürlüklere saygılı olunabilecek, hem de veri temelli ekonomide daha rekabetçi bir noktaya ulaşılabilecektir.”

Unutulma hakkı ile ilgili çeşitli bilgiler veren BİLİR, “bugünkü teknoloji sayesinde unutma istisna, hatırlama ise olağan hale gelmiştir. Bireyin geçmişinin sürekli olarak gündeme gelmesi, başkaları tarafından standart kalıplara sokularak yargılanması, ayrımcılığa maruz bırakılmasına sebebiyet verebilir” dedi.

Ayrıca BİLİR, Kurumun yaptığı çalışmalardan söz ederek güncel istatistik bilgilerini de paylaştı:

“Kurulumuz, Kanunla verilen diğer görevlerini de yerine getirmektedir. Kurulumuzun çalışmalarına başladığı 12 Ocak 2017 tarihinden bugüne kadar yurt dışından gelenler de dahil olmak üzere 11.007 adet başvuru alınmış, bunlardan 9.688 tanesi sonuçlandırılmıştır. Kurulun görev alanına giren konularda 677 hukuki görüş verilmiştir. Bu zaman zarfında Kuruma 691 veri ihlal bildirimi yapılmış, gelen bildirimlerden 158 tanesi Kurumun resmi internet sayfasında ilan edilmiştir. Diğer yandan kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasıyla ilgili yeterli nitelikleri taşıyan 4 taahhütname Kurul tarafından kabul edilmiştir.”

BİLİR, Kurumun uluslararası düzeydeki faaliyetlerine değinerek sözlerini şöyle tamamladı:

“Kişisel verilerin korunması, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında ve geliştirilmesinde bireylere en üst düzeyde koruma sağlayan araçlardan biridir. Bu açıdan kişisel verilerin korunması hakkı, ülkemiz ve insanımız açısından büyük bir kazanımdır. Bu kazanımı etkili bir hak arama yolu olarak gelecek kuşaklara taşımak ise, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kişisel verilerin korunması yaşayan bir süreçtir. İnsan var oldukça, kişisel veriler de var olmaya devam edecek ve bu verilerin korunmasına ihtiyaç duyulacaktır. Biz bu uzun soluklu yolculukta, paydaşlarımızla iş birliği içerisinde, bu alanda ülkemizi daha üst noktalara taşımayı hedefliyoruz.

Bu sorumluluk bilinci ile sadece yurt içinde değil, uluslararası arenadaki faaliyetlerimize de önem veriyoruz. Bu kapsamda Kurumumuz, Küresel Mahremiyet Asamblesi’nin 26 Eylül 2017 tarihinde düzenlenen 39. toplantısında üye kabul edilerek akredite edilmiştir. Bu tarihten itibaren çalışmalarını yakından takip ediyor, gerekli konularda ise iş birliği yapıyoruz. Kurumumuzun 2022 yılında 44.’sü düzenlenecek olan toplantının Türkiye'de gerçekleşmesi için yaptığı adaylık başvurusu kabul edilmiş ve olumlu sonuçlanmıştır. Önümüzdeki yıl uluslararası camiadaki tüm paydaşlarımızı Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı bu vesileyle ifade etmek istiyorum.

Bu bilgiler ışığında, I. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi’nin ülkemize ve tüm paydaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, Kongre’nin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

I.Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi Oturumlarını izlemek için tıklayınız