Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – May Şirketler Grubu

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – May Şirketler Grubu

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

May Şirketler Grubu bünyesinde faaliyet gösteren veri sorumluları; Maykim Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Maysa Yağ Sanayi AŞ, Intertank Lojistik Sanayi ve Ticaret AŞ, Maypa İç ve Dış Ticaret AŞ, Oleo Yağ ve Kimya Sanayi Ticaret AŞ, Unimar Pazarlama Ticaret AŞ ve Enviro Yağ ve Enerji Sanayi Ticaret AŞ'nin Kuruma intikal eden veri ihlal bildirimlerinde özetle:

  • 01.11.2021 tarihinde sistemlerin çalışmadığının fark edilmesi üzerine fidye yazılımı saldırısına maruz kalındığının tespit edildiği,
  • Dosya sistemi, elektronik posta sistemi, muhasebe ve insan kaynakları departmanının kullandığı ERP sistemi, özlük dosyaları ile resmi ve özel dosyaların şifrelendiği,
  • İhlalden etkilenen verilerin kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, pazarlama, görsel ve işitsel kayıtlar, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri kategorileri altında; veri sorumluları sunucularında bulunan tüm kişisel verilerden oluştuğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişilerin; çalışanlar, kullanıcılar ve müşteriler/potansiyel müşteriler olmak üzere veri sorumlularının süregelen faaliyetleri çerçevesinde verileri sistemde bulunan tüm kişiler olduğu

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 11.11.2021 tarih ve 2021/1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, ve 1174 sayılı Kararları ile söz konusu kişisel veri ihlallerinin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.