Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Kentyol Kent Hizmetleri AŞ

Kamuoyu Duyurusu (Veri İhlali Bildirimi) – Kentyol Kent Hizmetleri AŞ

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Kentyol Kent Hizmetleri AŞ tarafından Kurula iletilen veri ihlal bildiriminde özetle;

  • Veri sorumlusunun kullanmış olduğu sunucu ve istemcilere fidye yazılımı yüklemek suretiyle bir siber saldırı gerçekleştiği ve bu saldırı sonucu dosyaların ve klasörlerin şifrelendiği,
  • Veri ihlalinin 12.02.2022 tarihinde gerçekleştiği ve aynı gün tespit edildiği,
  • İhlalden etkilenen kişi sayısının yaklaşık 2100 olduğu,
  • İhlalden etkilenen ilgili kişi gruplarının çalışanlar, kullanıcılar ve müşterilere olduğu,
  • İhlalden etkilenen veri kategorileri hakkında bilgi verilmediği, uzman incelemesinin devam ettiği

bilgilerine yer verilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 17.02.2022 tarih ve 2022/156 sayılı Kararları ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.