“1.Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması” Sempozyumu Hakkında Duyuru

“1.Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması” Sempozyumu Hakkında Duyuru

Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun işbirliği ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’nin katkılarıyla 4 Ekim 2022 tarihinde Ankara’da “1. Ulusal Görsel-İşitsel Medyada Kişisel Verilerin Korunması Sempozyumu” düzenleneceği 20.06.2022 tarihinde duyurulmuş olup ilgili duyuruda sempozyumun, konuyla ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına açık olduğu ve bu kapsamda bildiri özetlerinin ilgili akademisyen ve araştırmacılar tarafından 18.07.2022 tarihine kadar “gorselisitselmedyadakvk@rtuk.gov.tr” adresine ekli dosya olarak gönderilebileceği belirtilmiştir.

Bildiri özetlerinin gönderimi açısından belirlenmiş son iletim tarihinin bayram tatil günlerine denk gelmesi ve ilgili akademisyen ve araştırmacıların katılımına yeniden olanak sağlanması amacıyla bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 15.08.2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

İlgililerine saygıyla duyurulur.