Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınav Sonuçları

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Giriş Sözlü Sınav Sonuçları

24 Haziran 2023 tarihinde yazılı kısmı, 15 Ağustos 2023 tarihinde ise sözlü kısmı gerçekleştirilen Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı Sınavına katılan adaylardan, Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliğinin 11 ve 12 nci Maddeleri uyarınca Sınav Komisyonu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, başarı gösteren adayların sonuçları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı Platformu (https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinde ilan edilmiştir. Sözlü sınava katılmış olan tüm adaylar sonuçlarını bu bağlantı adresinden sorgulayabilecektir.

Yapılan değerlendirmeye göre anılan Yönetmelikte belirlenen başarı puanını alarak asil ve yedek sıralamasına giren adayların sözlü sınav sonuç kısmında “olumlu”, başarı puanını alamayan veya alsa dahi puanına göre asil ve yedek sıralamasına giremeyen adayların sözlü sınav sonuç kısımlarında ise “olumsuz” ibaresi bulunmaktadır.

Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak olup; sonuçların açıklanmasından itibaren itiraz süresinin (5 iş günü) bitimini müteakiben, asil ve yedek durumlarını belirtir kesin sonuçlar bilahare duyurulacaktır.