Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
1 Evet: boyun eğmeden anlaşmaya varmak / Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton, çev.; Fatma Güven Burakreis. Fisher, Roger İstanbul Bilgi Üniversitesi 2016
2 21. yüzyılda yeni silah teknolojileri silahların kontrolu ve uluslararası hukuk / Erkan Akdoğan Akdoğan, Erkan Legem Yayıncılık 2018
3 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununda kanun yolları / Editör Mustafa Artuç , Ertan Aydın - Türkiye Adalet Akademisi 2018
4 Anayasa Mahkemesi'nin kuruluşunun 55. Yılı anısına: 55 yıl 55 makale - Anayasa Mahkemesi yayınları 2017
5 5651 Sayılı kanun çerçevesinde internet erişiminin engellenmesi ve erişim sağlayıcıları birliği / Melikşah Çırakoğlu Melikşah Çırakoğlu Adalet Yayınevi 2018
6 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre sigorta hukuku / Mustafa Çeker Çeker, Mustafa Karahan Kitabevi 2018
7 Avrupa Birliği genel veri koruma tüzüğü uyarınca kişisel verilerin korunması hukuku : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle Karşılaştırmalı Olarak / Hüseyin Murat Develioğlu Develioğlu, Hüseyin Murat On İki Levha Yayıncılık 2017
8 A'dan Z'ye bankacılık : ürün ve hizmetler-Krediler-İnsan Kaynakları: cilt 2 / Mehmet Vurucu - Mustafa Ufuk Arı Vurucu, Mehmet Seçkin Yayıncılık 2017
9 Anayasa ek 4. madde kapsamında ABD hukukunda özel hayatın gizliliği hakkının korunması / Ayhan Bozlak Bozlak, Ayhan Beta Basım Yayım 2015
10 Adli Bilişim (Computer Forensic) / Leyla Keser Berber Berber, Leyla Keser Yetkin Yayınları 2004
11 AİHM İçtihatları bağlamında kişisel verilerin kaydedilmesi / Sedat Erdem Aydın Aydın, Sedat Erdem On İki Levha Yayıncılık 2015
12 Aile hayatına saygı hakkı : AİHM'nin geliştirdiği ilkeler bağlamında bir inceleme / Abdulkadir Pekel Pekel, Abdulkadir Liberte Yayınları 2016
13 Alman bilişim hukuku / Metin Turan Turan, Metin Adalet Yayınevi 2017
14 Anayasa Hukuku / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin Yayınları 2017
15 Anayasa Hukuku: Genel Esaslar / Şeref İba İba, Şeref Turhan Kitabevi 2017
16 Anayasa Hukuku Genel Esaslar: Ders Kitabı / Hasan Tunç Tunç, Hasan Gazi Kitabevi 2018
17 Anayasa hukuku açısından sağlık hakkı : (Ulusal ve uluslararası boyutuyla) / Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk Üzeltürk, Sultan Tahmazoğlu Legal Yayıncılık 2012
18 Anayasa hukuku açısından sığınma hakkı / Hüseyin Özcan Özcan, Hüseyin Filiz Kitabevi 2017
19 Anayasa hukukunda kişisel verilerin korunması / Oğuz Şimşek Şimşek, Oğuz Beta Basım Yayım 2008
20 Anayasa Yargısı / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin Yayınları 2017