Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
181 Türk Medeni Kanunu (MK) - Türk Borçlar Kanunu (TBK) / Cevdet Yavuz Yavuz, Cevdet Beta Basım Yayım 2017
182 Türk sözleşme hukukunda kişisel verilerin korunması / Furkan Güven Taştan Taştan, Furkan Güven On İki Levha Yayıncılık 2017
183 Türk sözleşme hukukunda kişisel verilerin korunması / Furkan Güven Taştan Taştan, Furkan Güven On İki Levha Yayıncılık 2017
184 Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat -- Adalet Yayınevi 2018
185 Türkiye'de çocukluğun politik inşası / Güven Gürkan Öztan. Öztan, Güven Gürkan İstanbul Bilgi Üniversitesi 2013
186 Türkiye'de gençlik çalışması ve Politikaları / derleyenler ; Nurhan Yentürk, Yörük Kurtaran, Gülesin Nemutlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi 2008
187 Türkiye'de internet ve ifade özgürlüğü / Artun Avcı Avcı, Artun Legal Yayıncılık 2013
188 Uğur Alacakaptan'a armağan : cilt 1 / ; der. Mehmet Murat İnceoğlu - İstanbul Bilgi Üniversitesi 2008
189 Uluslararası alanda medya ve internette kişilik hakkının korunması / Sibel Özel Özel, Sibel Seçkin Yayıncılık 2004
190 Uluslararası ekonomik tahkimde çok taraflı tahkim sorunu / Leyla Keser Berber Berber, Leyla Keser ALFA Yayınları 1999
191 Uluslararası ticaret odası (ICC) tahkim tüzüğü uygulaması / Leyla Keser Berber Berber, Leyla Keser Seçkin Yayıncılık 1999
192 Uluslararası insan hakları hukukunda vicdani red ve Türkiye / Özgür Heval Çınar ; çeviren Defne Duru Çınar, Özgür Heval İstanbul Bilgi Üniversitesi 2014
193 Unutulma hakkı: insan hakları hukuku perspektifinden bir inceleme /Eren Sözüer Sözüer, Eren On İki Levha Yayıncılık 2017
194 Uygulamada özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (TCK 132 – 140. Md.) / Ali Parlar - Yekta Çobanoğlu Parlar, Ali Aristo Yayınevi 2018
195 Uygulamalı panel veri ekonometrisi / Selahattin Güriş ...[ve başkaları] - Der Yayınları 2018
196 Vatandaşlık hukuku / Rona Aybay Aybay, Rona İstanbul Bilgi Üniversitesi 2008
197 Vergi ceza hukuku (vergi kabahatleri ve suçları) / Doğan Şenyüz Şenyüz, Doğan Ekin Basım Yayın 2008
198 Vergi genel hukuku / M. Kamil Mutluer Mutluer, M. Kamil İstanbul Bilgi Üniversitesi 2008
199 Vergi hukuku / Nurettin Bilici Bilici, Nurettin Savaş Yayınevi 2014
200 Vergi hukuku : Genel Hükümler / Doğan Şenyüz, Mehemt Yüce, Adnan Gerçek Şenyüz, Doğan Ekin Basım Yayın 2017