Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
201 Vergi hukuku (Vergi Usul hukuku, vergi yargılama ve tahsil hukuku) / Nurettin Bilici Bilici, Nurettin Savaş Yayınevi 2017
202 Vergi özel hukuku / M. Kamil Mutluer Mutluer, M. Kamil İstanbul Bilgi Üniversitesi 2007
203 Veri madenciliği ve makine öğrenmesi : temel algoritmaları ve R dili uygulamaları / M. Erdal Balaban, Elif Kartal Erdal Balaban Çağlayan Kitap 2018
204 Veri madenciliği yöntemleri ve R uygulamaları : kavramlar-modeller-algoritmalar / Bülent Altunkaynak Altunkaynak, Bülent Seçkin Yayıncılık 2017
205 Veri madenciliğinde güncel yaklaşımlar : web , metin ve multimedya madenciliği büyük veri ve sosyal medya madenciliği / Umman Tuğba Şimşek Gürsoy Gürsoy, Umman Tuğba Şimşek Çağlayan Kitap 2017
206 Veri yönetimi : system center data protection manager / Asil Mutlu Mutlu, Asil KODLAB Yayın 2018
207 Yabancılar hukuku / Rona Aybay, Esra Dardağan Kibar Aybay, Rona İstanbul Bilgi Üniversitesi 2010
208 Yargı etiği ve mesleki kimlik / Ahmet Fırat Fırat, Ahmet Türkiye Adalet Akademisi 2017
209 Yargıtay (2014-2016) kararlarında sosyal medya / Ümit Erdem, Çağrı Şükrü Uluslu, Gökberk Dumancı Erdem, Ümit Legal Yayıncılık 2016
210 Yargıtay kararları ışığında özel hayata karşı suçlar / Erdener Yurtcan Yurtcan, Erdener Adalet Yayınevi 2016
211 Yargıtayın iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kararlarının değerlendirilmesi 2009 - Başbakanlık basımevi 2011
212 Yargıtayın iş hukukuna ilişkin 1998 yılı emsal kararları / Münir Ekonomi Ekonomi, Münir Kamu-iş 2000
213 Yargıtayın iş hukukuna ilişkin 1999 yılı emsal kararları / Münir Ekonomi Ekonomi, Münir Kamu-İş 2002
214 Yargıtayın iş hukukuna ilişkin kararlarının değerlendirilmesi 2000 - Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası 2002
215 Yayın yoluyla kişilik haklarının ihlali: basın, radyo-televizyon ve internet hukuku / Çoşkun Ongun Ongun, Çoşkun Legal Yayıncılık 2013
216 Yeni anayasa yeni mutabakat (Anayasanın güncel sorunları ve çözüm önerileri) / Faruk Bilir Bilir, Faruk Adalet Yayınevi 2012
217 21. yüzyıl kavramları ışığında bilgi yönetimi : yeni ekonomi inovasyon nesnelerin interneti büyük veri / Akan Yanık Yanık, Akan Ekin Yayınevi 2017
218 Sorularla Anayasa Hukuku / Faruk Bilir Bilir, Faruk Der Yayınları 2018
219 Doğrudan / dolaylı bilişim suçları / Ahmet Gül Gül, Ahmet Seçkin Yayıncılık 2016
220 Danıştay ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Kişisel Verilerin Korunması / Aydın Akgül Akgül, Aydın Beta Basım Yayım 2014