Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
221 Anayasa Yargısı 31: Anayasa Mahkemesinin 52. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Asya Anayasa Mahkemeleri ve Muadili Kurumlar Birliği 2. Kongresinde sunulan bildiriler, 28 Nisan 2014 - Anayasa Mahkemesi 2016
222 Anayasa Yargısı 32: Anayasa Mahkemesi'nin 53. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen Bireysel başvuru kararlarının değerlendirilmesi; sorunlar ve çözüm yolları konulu sempozyumda sunulan bildiriler, 27 Nisan 2015 - Anayasa Mahkemesi 2016
223 Bankacılık Kanunu şerhi - Cilt II / Yaşar Alıcı Alıcı, Yaşar On İki Levha Yayıncılık 2017
224 Kişisel verilerin korunması hukuku: elektronik haberleşme sektörüne ilişkin özel düzenlemeler dahil / Çiğdem Ayözger Öngün Öngün, Çiğdem Ayözger Beta Basım Yayım 2019
225 Bireysel başvuru: seçme kararlar 2016/2 - Anayasa Mahkemesi Yayınları 2017
226 Kişisel verilerin korunması ve saklanması / Nilgün Başalp Başalp, Nilgün Yetkin Yayınları 2004
227 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu şerhi - Cilt 2 / Nihat Yavuz Yavuz, Nihat Adalet Yayınevi 2015
228 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası : gerekçeli - Anayasa Mahkemesi 2018
229 Anayasa hukukunun genel esasları : ders kitabı Kemal Gözler Ekin Basım Yayın 2013
230 Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanununun yürürlüğü ve uygulam şekli hakkında kanun : gerekçeli-karşılaştırmalı-içtihatlı-notlu / İlhan Helvacı Helvacı, İlhan On İki Levha Yayıncılık 2011
231 Şirketler hukuku şerhi : Kommentar zum gesellschaftsrecht (Cilt / 2) / Hasan Pulaşlı Pulaşlı, Hasan Adalet Yayınevi 2018
232 Şirketler hukuku şerhi : Kommentar zum gesellschaftsrecht (Cilt / 3) / Hasan Pulaşlı Pulaşlı, Hasan Adalet Yayınevi 2018
233 Avukatlar ve hakimler için Medeni usul hukuku : özel hukuk yargısı / İsmail Ercan Ercan, İsmail On İki Levha Yayıncılık 2015
234 Türk medeni Kanunu : gerekçeli-karşılaştırmalı-içtihatlı-notlu : Aile hukuku - Cilt II / İlhan Helvacı Helvacı, İlhan On İki Levha Yayıncılık 2013
235 Türk medeni Kanunu : gerekçeli-karşılaştırmalı-içtihatlı-notlu : Miras hukuku - Cilt III / İlhan Helvacı Helvacı, İlhan On İki Levha Yayıncılık 2013
236 Türk medeni Kanunu : gerekçeli-karşılaştırmalı-içtihatlı-notlu : Eşya hukuku - Cilt IV / İlhan Helvacı Helvacı, İlhan On İki Levha Yayıncılık 2013
237 Borçlar Hukuku : Genel Hükümler Cilt II / O. Gökhan Antalya Antalya, O. Gökhan Legal Yayıncılık 2015
238 Borçlar Hukuku : Genel Hükümler Cilt III /O. Gökhan Antalya Antalya, O. Gökhan Legal Yayıncılık 2017
239 Türkiye'de başkanlık sistemi (Karşılaştırmalı) / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin 2015
240 Hukuka giriş / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin yayınları 2018