Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
241 Kamu denetçiliği (Ombudsmanlık) / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin yayınları 2011
242 Çocuk hakları hukuku / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin yayınları 2014
243 Anayasa yargısı / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin yayınları 2018
244 Anayasa hukuku / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin yayınları 2018
245 Yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı : Türk anayasa hukukunda (dünü, bugünü) / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin yayınları 2010
246 Anayasal derinlik : Türkiye'nin anayasal hafızası (Türk anayasa tarihi) / Hasan Tahsin Fendoğlu Fendoğlu, Hasan Tahsin Yetkin yayınları 2012
247 Borçlar hukuku : genel hükümler / Şaban Kayıhan Kayıhan, Şaban Seçkin Yayıncılık 2016
248 Kısa anayasa hukuku / Kemal Gözler Gözler, Kemal Ekin Basım Yayın 2013
249 100 soruda hükümet sistemleri ve başkanlık sitemi / Faruk Bilir Bilir, Faruk Adalet Yayınevi 2017
250 Kişisel verilerin korunması hukuku / Murat Volkan Dülger Dülger, Murat Volkan Hukuk Akademisi 2019
251 T.C. Anayasası ve seçim mevzuatı - Adalet Bakanlığı, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı 2018
252 Avrupa Birliği ve Türk hukukunda kişisel verilerin korunması ve büyük veri / Şehriban İpek Aşıkoğlu Aşıkoğlu, Şehriban İpek On İki Levha Yayıncılık 2018
253 Kişisel verilerin ceza hukuku kapsamında korunması / İbrahim Korkmaz Korkmaz, İbrahim Seçkin Yayıncılık 2017
254 Yargıtay'ın iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku kararlarının değerlendirilmesi 2010 - Başbakanlık basımevi 2012
255 Nazari ve uygulamalı ceza muhakemesi hukuku : ders kitabı / editör Bahri Öztürk - Seçkin Yayıncılık 2013
256 Türkiye'de basın özgürlüğü / Yaşar Salihpaşaoğlu Yaşar Salihpaşaoğlu Seçkin Yayıncılık 2007
257 Kısa anayasa hukuku / Kemal Gözler Gözler, Kemal Ekin Basım Yayın 2016
258 Türk anayasa hukuku / Kemal Gözler Gözler, Kemal Ekin Basım Yayın 2000
259 Ticari işletme hukuku / Sabih Arkan Arkan, Sabih Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2014
260 Kitle haberleşme hukuku : basın, televizyon, sinema - video internet / Kayıhan İçel, Yener Ünver İçel, Kayıhan Beta Basım Yayım 2009