Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
21 Anayasa yargısı 33: Anayasa Mahkemesi'nin 54. kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen Bireysel Başvuru Kararlarının Etkileri konulu sempozyumda sunulan bildiriler, 25-26 Nisan 2016 - Anayasa Mahkemesi 2017
22 Anayasalcılık ve demokrasi / Ergun Özbudun Özbudun, Ergun İstanbul Bilgi Üniversitesi 2017
23 Anayasalcılık ve demokrasi / Ergun Özbudun Özbudun, Ergun İstanbul Bilgi Üniversitesi 2015
24 Anı ve fotoğraflarla bilişim tarihimiz / Akdoğan Özkan Özkan, Akdoğan A4 Ofset Matbaacılık 2015
25 Avrupa Birliği hukukuyla mukayeseli olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu / Mesut Serdar Çekin Çekin, Mesut Serdar On İki Levha Yayıncılık 2018
26 Avrupa Birliği ve Türkiye'de fikri mülkiyet ve veri korunması / Özlem Toğuz Toğuz, Özlem Legal Yayıncılık 2014
27 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında Basın Özgürlüğü /Metin Baykan Baykan, Metin Adalet Yayınevi 2011
28 Avrupa konseyi siber suçlar sözleşmesi'nde yer alan koruma tedbirleri ve bu tedbirlerin Türk hukukundaki yeri / Yavuz Erdoğan Erdoğan, Yavuz Legal Yayıncılık 2018
29 Ayrımcılık : çok boyutlu yaklaşımlar / Derleyenler ; Kenan Çayır, Müge Ayan - İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018
30 Banka işlemleri / Alptekin Güney Güney, Alptekin Beta Basım Yayım 2008
31 Bankacılık Kanunu Şerhi - Cilt I / Yaşar Alıcı Alıcı, Yaşar On İki Levha Yayıncılık 2017
32 Batı'da siyasal düşünceler tarihi : seçilmiş yazılar yakın çağ / der. Mete Tunçay - İstanbul Bilgi Üniversitesi 2015
33 Batı'da siyasal düşünceler tarihi : seçilmiş yazılar yeni çağ / derleyen Mete Tunçay - İstanbul Bilgi Üniversitesi 2005
34 Belirsizlik Kuramı Yönünden Uluslararası Andlaşmalarda Çekinceler / Erkan Akdoğan Akdoğan, Erkan Yetkin Yayınları 2018
35 Bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması /Türkay Henkoğlu Henkoğlu, Türkay Yetkin Yayınları 2015
36 Bilişim alanında kişisel verilerin korunması /Alaattin Bük Bük, Alaattin Seçkin Yayıncılık 2018
37 Bilişim alanında suçlar / Tunç Demircan Demircan, Tunç Legal Yayıncılık 2016
38 Bilişim alanında suçlar / Berrin Akbulut Akbulut, Berrin Adalet Yayınevi 2017
39 Bilişim hukuku / Metin Turan Turan, Metin Seçkin Yayıncılık 2016
40 Bilişim hukuku : bilgi ve iletişim / Ali Haydar Doğu Doğu, Ali Haydar Ekin Basım Yayın 2017