Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
61 Büyük veri, endüstriyel internet ve sağlık alanındaki uygulamaları / Hakkı Muammer Karakaş ; editör : Hakan Ertin Karakaş, Hakkı Muammer BETİM 2016
62 Ceza mahkemesinde yargılanan vergi suçları : Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay Kararları ile karşılaştırmalı olarak / Süheyl Donay Donay, Süheyl Beta Basım Yayım 2008
63 Ceza muhakemesi hukuku / Veli Özer Özbek... [ve başkaları] - Seçkin Yayıncılık 2008
64 Ceza muhakemesi hukukunda bilişim sistemlerinde arama ve elkoyma / Cengiz Tanrıkulu Tanrıkulu, Cengiz Adalet Yayınevi 2014
65 iletişimin denetlenmesi, gizli soruşturmacı, teknik takibin hukuki boyutu: Ceza ve hukuk davalarında yasak delil / Necati Meran Meran, Necati Adalet Yayınevi 2015
66 Çevrimiçi davranışsal reklamcılık (online behavioral adverstising) uygulamaları özelinde kişisel verilerin korunması / Leyla Keser Berber Berber, Leyla Keser On İki Levha Yayıncılık 2014
67 Dijital dönüşümün yol haritası : endüstri 4.0: değişimin değiştirdikleri / Lütfi Apilioğlulları Apilioğlulları, Lütfi Agora Kitaplığı 2018
68 Dijital mahremiyet : yeni medya ve gözetim toplumu / Emel Arık Arık, Emel Literarürk Academia 2018
69 Doğa ve kültürün ötesinde / Philippe Descola ; çev. İsmail Yerguz Descola, Philippe İstanbul Bilgi Üniversitesi 2013
70 Big data @ work : efsaneye son vermek, fırsatları keşfetmek / Thomas H. Davenport ; çeviren Müge Çavdar. Davenport, Thomas Türk Hava Yolları 2016
71 Elekrtronik haberleşme alanında kişisel verilerin özel hukuk hükümlerine göre korunması / Hayrunnisa Özdemir Özdemir, Hayrunnisa Seçkin Yayıncılık 2009
72 Elektronik fatura ve şirketlerin dijital mali denetimi: elektronik defter tutma ve Maliye Bakanlığı'nın dijital denetim yetkisine ilişkin kurallar / Leyla Keser Berber Berber, Leyla Keser Yetkin Yayınları 2006
73 Elektronik haberleşme hukukundaki idari yaptırımlar ve yargısal denetimi / Aytaç Yüksel Yüksel, Aytaç Adalet Yayınevi 2018
74 Elektronik ortamda (elektronik haberleşme-internet-sosyal medya) kişilik hakkının korunması / Mine Kaya Kaya, Mine Seçkin Yayıncılık 2015
75 Endüstri 4.0 ekstra / Gürcan Banger Banger, Gürcan Dorlion Yayınları 2018
76 Enerji sözleşmeleri / Hasan Ayrancı Ayrancı, Hasan Yetkin yayınları 2010
77 Fanusta Diyaloglar : Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları/ Emre Erdoğan, Pınar Uyan Semerci. Erdoğan, Emre İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018
78 Fransa ve Türkiye arasında sivil toplum diyaloğu: önyargıları aşmak / derleyenler; Senem Aydın Düzgit, Ayhan Kaya. - İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009
79 Geleceğin endüstrileri : [robotlar, nesnelerin interneti, genomlar, büyük veri, dijital para, hassas tarım, siber güvenlik]/ Alec Ross ; çeviren Murat Buğan Ross, Alec Orion 2017
80 Türk Medeni Kanunu : gerekçeli-karşılaştırmalı-içtihatlı-notlu : Kişiler hukuku - Cilt I / İlhan Helvacı Helvacı, İlhan On İki Levha Yayıncılık 2013