Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
101 İnternet ortamında kişilik haklarının ihlali ve korunması / Habip Oğuz Oğuz, Habip Adalet Yayınevi 2012
102 İnternet üzerinden yapılan işlemlerde elektronik para ve dijital imza / Leyla Keser Berber Berber, Leyla Keser Yetkin Yayınları 2002
103 İnternet yayıncılığı ve ifade özgürlüğü : 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat / Barış Günaydın Günaydın, Barış Adalet Yayınevi 2010
104 İnternet'teki arama sonuçlarından kişisel verilerin kaldırılması: unutulma hakkı / Can Yavuz Yavuz, Can Seçkin Yayıncılık 2018
105 İnternete erişim yasakları / Cankat Taşkın Taşkın, Cankat Seçkin Yayıncılık 2016
106 İnternetteki suçlar ve suçun internette takibi : global bilgi toplumundaki yeni gelişmelerin ışığında hangi önlemler tavsiye edilmektedir? / Ulrich Sieber ; Çeviren : Yener Ünver, Mustafa Temmuz Oğlakcıoğlu Sieber, Ulrich Seçkin Yayıncılık 2014
107 İstanbul asliye hukuk mahkemelerinde yargılama süreci : Taraflar, davalar ve işleyiş = Judical proceedings at İstanbul civil courts : Parties, casesprocess / İdil Elveriş, Galma Jahic, Seda Kalem Elveriş, İdil İstanbul Bilgi Üniversitesi 2009
108 İş güvencesinin sosyal ekonomik hukuki temelleri ve Türkiye değerlendirmesi / Semih Serkant Aktuğ Aktuğ, Semih Serkant Kamu-İş 2010
109 İş Hukuku: genel esaslar- bireysel iş hukuku / Sarper Süzek Süzek, Sarper Beta Basım Yayım 2018
110 İş hukukunun esasları / Kenan Tunçomağ, Tankut Centel Tunçomağ, Kenan Beta Basım Yayım 2018
111 İş ilişkisinde işçinin kişisel verilerinin korunması / Selen Uncular Uncular, Selen Seçkin Yayıncılık 2014
112 İşcinin kişisel verilerinin korunması hakkı / İlke Gürsel Gürsel, İlke Adalet Yayınevi 2016
113 İşçinin Kişiliğinin ve Kişisel Verilerinin Korunması / Erbil Beytar Beytar, Erbil On İki Levha Yayıncılık 2017
114 İşletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde büyük veri, bilgi yönetimi ve iş zekası / Muhteşem Baran Baran, Muhteşem Beta Basım Yayım 2017
115 Arbeits-und sozialrechtliche probleme der arbeitslosigkeit = işsizliğin iş hukuku ve sosyal güvenlik açısından sorunları Kamu-İş Kamu-İş 2003
116 Kanunlarımızda süreler : zamanaşımı - hak düşürücü süre - fesih - itiraz - ihbar ve diğerleri / Tahir Büyüktanır, Burcu G. Özcan Büyüktanır, Oğuz Büyüktanıt Büyüktanır, Tahir Adalet Yayınevi 2017
117 Karşılaştırmalı anayasa yargısında bireysel başvuru yolu / Ebru Karaman Karaman, Ebru On İki Levha Yayıncılık 2013
118 Kentsel dönüşüm ve insan hakları / Senem Zeybekoğlu Sadri...[ve başkaları] - İstanbul Bilgi Üniversitesi 2013
119 Kişilik Hakkı Kapsamında İşcilerin İzlenmesi ve Gözetlenmesi / Canan Erdoğan Erdoğan, Canan Yetkin Yayınları 2017
120 Kişisel sağlık verileri ulusal kongresi : 19-20 Aralık 2015 / İstanbul / yayına hazırlayan ; Hasan Oğan - - 2016