Kitap Listesi

Ad Yazar Yayın Evi Yılı
161 Şirketler hukuku şerhi : Kommentar zum gesellschaftsrecht (Cilt / 1) / Hasan Pulaşlı Pulaşlı, Hasan Adalet Yayınevi 2018
162 Ceza ve yargılama hukukuna ilişkin temel kanunlar : T.C. Anayasası TCK CMK CGTİK ve Askeri ceza mevzuatı / Gürsel Yalvaç Yalvaç, Gürsel Adalet Yayınevi 2018
163 T.C. Anayasası TCK CMK CGTİK ve ilgili mevzuat - Türkiye Adalet Akademisi 2016
164 T.C. Anayasası TCK-CMK CGTİK ve İlgili Mevzuat - Türkiye Adalet Akademisi 2017
165 T.C. Anayasası ve seçim mevzuatı - Adalet Bakanlığı, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı 2018
166 Tamamlanmamış devlet : Arap ülkelerinde hukuk sorunu / Ali Mezghani ; çeviren Ahmet Arslan. Mezghani, Ali İstanbul Bilgi Üniversitesi 2015
167 Teknik ve hukuksal yönleriyle bilişim alanında suçlar (Yargıtay kararları ışığında) / Fazıl Gürler Gürler, Fazıl Yetkin Yayınları 2015
168 Tıp alanında kişisel verilerin açıklanması suçu (örnek Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi Kararaları eklenmiş olarak) / Sabire Sanem Yılmaz Yılmaz, Sabire Sanem Seçkin Yayıncılık 2017
169 Tıp/sağlık hukuku mevzuatı : uluslararası sözleşme-bildirgeler ve Türk -yabancı yargı kararları ile birlikte / Hakan Hakeri, Yener Ünver, Özlem Yenerer Çakmut Hakeri, Hakan Seçkin Yayıncılık 2016
170 Ticaret hukuku : ders kitabı / Ayşeer Sumer, Ayşe Beta Basım Yayım 2015
171 Trustmark (Güven duyulan marka) / Leyla Keser Berber, Erdem Akyazılı Berber, Leyla Keser Yetkin Yayınları 2008
172 Türk anayasa hukuku / Ergun Özbudun Özbudun, Ergun Yetkin Yayınları 2016
173 Türk Anayasa Hukuku Kemal Gözler Ekin Basım Yayın 2018
174 Türk Anayasa Hukuku: Ders Kitabı / Hasan Tunç Tunç, Hasan Gazi Kitabevi 2018
175 Türk anayasa hukuku mevzuatı Anayasa Hukukçuları Derneği Adalet Yayınevi 2018
176 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu şerhi - Cilt I / Nihat Yavuz Yavuz, Nihat Adalet Yayınevi 2015
177 Türk ceza hukukuna giriş / Nur Centel, Hamide Zafer, Özlem Çakmut Centel, Nur Beta Basım Yayım 2017
178 Türk Ceza Kanunu kapsamında kişisel verilerin korunması / Hale Akdağ Akdağ, Hale Adalet Yayınevi 2013
179 Türk devrim tarihi / Toktamış Ateş Ateş, Toktamış İstanbul Bilgi Üniversitesi 2016
180 Türk Medeni Hukuku : başlangıç hükümleri Kişiler Hukuku cilt-1 / Jale G. Akipek, Turgut Akıntürk, Derya Ateş Akipek, Jale G. Beta Basım Yayım 2015