Uygulama Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Konferansı yapıldı...

Uygulama Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Konferansı yapıldı...

Kişisel Verileri Koruma Kurumumuz, 24.05.2017 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Uygulama Sürecinde Kişisel Verilerin Korunması Konferansı” düzenlemiştir.

Konferansın sabahki oturumu çalıştay şeklinde kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik olarak gerçekleştirilmiş olup AYBÜ Rektör Yardımcısı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Fatih UŞAN’ın açılış konuşması ile başlamış, akabinde Başkanımız Prof. Dr. Faruk BİLİR’in 6698 sayılı Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu hakkında yaptığı konuşma ile devam etmiştir. Sonrasında Kurul üyelerimiz Dr. Cengiz PAŞAOĞLU ve Şaban BABA sırasıyla 6698 sayılı Kanuna ilişkin genel değerlendirmelerin ve uygulamaların yer aldığı bir sunum ile Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik Taslağıyla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunmuşlardır. Çalıştayın ikinci oturumunda ise Doç. Dr. Leyla KESER ve Yrd. Doç. Dr. M.Bedii KAYA’nın da katılımlarıyla sorular cevaplandırılmıştır.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. Metin DOĞAN’ın konuşmasıyla başlayan ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin de katıldığı öğleden sonraki oturumda ise kişisel verilerin işlenmesi sözleşmesi ile İş Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin korunması konuları değerlendirilmiş, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı temsilcileri de kurumlarındaki süreçlere ilişkin bilgilendirmelerde bulunmuşlardır. Yapılan sunumların akabinde katılımcıların soruları cevaplandırılmıştır.

Konferansta yapılan sunumlar ve soru-cevap oturumlarıyla Kanunun uygulanmasına yönelik karşılaşılabilecek sorunlarda yol gösterici olunması ve kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre aydınlatıcı bilgiler verilmesi amaçlanmıştır.