AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YERİNE GETİRİLMESİ HAKKINDA KAMUOYU DUYURUSU 26 Haz 2020

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİNİN UZATILMASI HAKKINDA DUYURU 23 Haz 2020

“Doğru Bilinen Yanlışlar” Dokümanı Kurum İnternet Sayfasında Yayınlanmıştır. 12 May 2020

YURT DIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMINDA HAZIRLANACAK TAAHHÜTNAMELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN DUYURU 07 May 2020

"Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 22/04/2020 Tarihli ve 2020/315 Sayılı Kararı 07 May 2020

Çocuklarda Kişisel Veri Farkındalığı
Mobil Uygulamalar