Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği(Yased) Temsilcileriyle Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantısı


Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantılarının İlki 14 Ağustos 2017 Tarihinde Kurumumuzda Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği(Yased) Temsilcileriyle Yapılmıştır.

Fotoğraf Galerisi

 

Kurumsal

Mevzuat

Veri Sorumlusu

İlgili Kişi

Yayınlar