Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Temsilcileriyle Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantısı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Temsilcileriyle Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantısı

Kamu Kuruluşları ve Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Kurum Tanıtım ve Karşılıklı İstişare Toplantısı 15 Ağustos 2017 Tarihinde Kurumumuzda Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği Temsilcileriyle Yapılmıştır.