Veri Sorumluları Siciline Yönelik Basın Açıklaması

Veri Sorumluları Siciline Yönelik Basın Açıklaması

Kamuoyunun dikkatine

Kişisel Verileri Koruma Kurumu; gerçek kişilerin tespit edilebilmesine imkân sağlayan her türlü bilginin temel hak ve özgürlüklere uygun biçimde işlenmesini sağlamak üzere gerekli önlemlerin alınması, kişisel verilerin korunması konusunda düzenleyici işlemlerin oluşturulması ve görev alanına giren konularda incelemelerde bulunulması amacıyla 6698 Sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununa istinaden kurulmuştur.

Söz konusu Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Bununla birlikte, son günlerde bazı basın yayın organlarında Veri Sorumluları Siciline vatandaşların kişisel verilerinin kaydedileceği ve ücret ödenmesi koşuluyla bu kişisel verilerin paylaşılabileceği yönünde Kanunun amacı ile Kurumumuzun yetki ve görevleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayan, dayanaktan yoksun ve gerçeğe aykırı haber ve açıklamalar yayınlandığı görülmektedir.

Veri Sorumluları Sicili, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin ne tür veriler işlediği yönünde gerçek kişilerin aydınlatılması amacıyla Kurumumuzca kamuya açık olarak oluşturulacak bir kayıt sistemidir.

Söz konusu Veri Sorumluları Sicilinde, hiçbir şekilde gerçek kişilere ilişkin kişisel veriler yer almayacaktır. Aksine, veri sorumlularınca hangi tür kişisel verilerin ne amaçlarla işlendiği, ne kadar süreyle saklandığı ve alınan veri güvenliği tedbirleri gibi hususları içeren bir envanter oluşturulması ve bu envanterde yer alan bilgilerin başlıklar halinde Veri Sorumluları Siciline girişinin yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla Veri Sorumluları Sicilinde, gerçek kişilere ait kişisel veriler kesinlikle yer almayacaktır.

Bu nedenle, Veri Sorumluları Siciline yönelik söz konusu haber ve açıklamalara kesinlikle itibar edilmemesi gerektiği hususu kamuoyuna önemle duyurulur. 23.10.2017