12. Veri Koruma Günü Çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

12. Veri Koruma Günü Çerçevesinde Kişisel Verileri Koruma Zirvesi

12. Veri Koruma Günü münasebetiyle Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun himayesinde ve e-Safe organizasyonunda 25 Ocak 2018’de “Kişisel Verileri Koruma Zirvesi” Ankara’da yapılmıştır.
“Kişisel Verileri Koruma Zirvesi” e-safe kurucusu Musa SAVAŞ’ın moderatörlüğünde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Sayın Prof. Dr. Faruk BİLİR ve BTK Başkanı Sayın Dr. Ömer Fatih SAYAN’ın söyleşisi ile başlamıştır.
 
Kişisel Verileri Koruma Zirvesinde konuşma yapan Kurum Başkanımız Sayın Prof. Dr. Faruk BİLİR, “Kişisel verileri koruma birçok ülkede kanunla düzenlenirken ülkemizde ise anayasal olarak koruma altına alınmıştır ki bu da ülkemizin bu konuya ne kadar önem ve değer verdiğinin bir göstergesidir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu özgürlükçü bir kanun olarak hem kişisel veriyi koruyan hem de veri temelli ekonomiye geçişi hızlandıracak konumdadır” dedi.
 
“Kişisel Verileri Koruma Zirvesi”nde teknolojinin gelişmesiyle ortaya çıkan siber güvenlik ve kişisel verilerin korunması konusu da iki başkan tarafından değişik yönleriyle ele alınmıştır.
 
Etkinlikte “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek” üzere yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu sonrası gelişmeler masaya yatırılmıştır.
 
Kişisel Verileri Koruma Kurulu 2. Başkanı Cabir BİLİRGEN’in moderatörlüğünde yapılan panelde Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Şaban BABA "Veri Sorumluları Sicili" ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Dr. Cengiz PAŞAOĞLU " Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Veri Güvenliğinin Değerlendirilmesi" konusunda sunum yapmışlardır.