Avrupa Konseyi Paris Ofisinde Toplantı

Avrupa Konseyi Paris Ofisinde Toplantı

108 sayılı Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Kişilerin Korunması Sözleşmesi Danışma Komitesi’nin 45 inci Büro Toplantısı, 24-26 Eylül tarihlerinde Avrupa Konseyi Paris Ofisinde gerçekleştirilmektedir. Güncellenen 108 sayılı Sözleşmenin imzaya açılması süreci ile ilgili değerlendirmelerin yanı sıra özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verilerinin korunması, kişisel verilerin sınır ötesi aktarımı ve yapay zeka başta olmak üzere kişisel verilerin korunması alanında güncel konularda çalışma ve tartışmaların yürütüldüğü toplantıya kurumumuzu temsilen Hukuk İşleri Dairesi Başkanı Demet ARSLANER KEKLİKKIRAN ve İnceleme Dairesi Başkanı Tuba KENDİR TUNALI katıldılar.

 

Avrupa Konseyi