VERBİS'e Yapılan Kayıt Başvuruları Hakkında Duyuru

VERBİS'e Yapılan Kayıt Başvuruları Hakkında Duyuru

6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğü bulunmakta olup Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından bazı kriterler gözönüne alınarak veri sorumluları için kayıt yükümlülüğü başlama tarihleri ilan edilmiştir.

Buna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları için Sicile kayıt yükümlülüğü başlangıç tarihi 01.10.2018 olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu kriterleri taşıyan veri sorumlularının, Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) 01.10.2018 tarihi itibariyle kullanıma açılmış ve kayıt yapılmaya başlanmıştır.

Bununla birlikte VERBİS’e yapılan kayıt başvuruları üzerinde Başkanlığımızca yapılan değerlendirmede, VERBİS Anasayfada yer alan “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” butonu ile giriş yapıldığında bazı tüzel kişi veri sorumluları için “Veri Sorumlusunun Vergi Kimlik Numarası” alanına veri sorumlusu olan tüzel kişiliğin değil de tüzel kişilik tarafından bu konuda görevlendirilmiş olan gerçek kişilere (çalışan, yönetici, yetkili vb.) ait T.C. kimlik numarası bilgisinin girildiği tespit edilmiştir.

Önemle belirtmek gerekir ki tüzel kişiliklerde veri sorumlusu; bu tüzel kişilikte çalışan, yönetici gibi bir gerçek kişi değil tüzel kişiliğin bizzat kendisi olduğundan Sicile kayıt yükümlülüğü de bu tüzel kişiliktedir. Dolayısıyla, tüzel kişilik olan bir veri sorumlusunun Sicile kayıt başvurusu da bu tüzel kişiliğin vergi kimlik numarası ve unvanı ile yapılacaktır.

Bu şekilde hatalı kayıt yapılmış olması, söz konusu tüzel kişiliğin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağından bu durumda olan kayıt varsa ilgili tüzel kişilik için yeniden VERBİS’e başvuru yapılması önerilmektedir.