Kamu Kurum ve Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Seminerleri Başladı

Kamu Kurum ve Kuruluşları Temsilcilerine Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Seminerleri Başladı

Kamu kurum ve kuruluşlarımızın, kişisel verilerin korunmasına ilişkin farkındalık düzeyinin arttırılması ve ilgili mevzuata uyum ve uygulama için gerekli hukuki ve teknik altyapıyı oluşturmasına katkı sağlanması amacıyla; Kurumumuz tarafından “Kişisel Verilerin Korunması Eğitimi” düzenlenmiştir.

İki gün süreyle dört hafta boyunca verilecek olan eğitim kapsamında; on altı Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları da dahil olmak üzere toplam 400’den fazla kamu personelinin eğitilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu eğitimlerin ilki, 11-12 Ekim 2018 tarihlerinde Kurumumuz konferans salonunda Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı’nda görev yapan katılımcılara verilmiştir. Eğitim, Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk BİLİR’in konuşmasının ardından kurumumuzda görev yapan Daire Başkanları ve uzmanların sunumlarıyla devam etmiştir.

Eğitimlerin ikincisi ise 18-19 Ekim 2018 tarihlerinde Kurumumuz konferans salonunda Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda görev yapan personelin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim sonunda değerli katılımcılarımıza katılım belgesi verilmiştir.