“Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) Kayıt” Konulu Çarşamba Semineri

“Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) Kayıt” Konulu Çarşamba Semineri

Kurumumuzda gerçekleştirilen “Çarşamba Seminerleri”nde bu hafta; Kurumumuz Veri Yönetimi Dairesi Başkanı Sayın Mustafa ERBİLLİ tarafından “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) Kayıt” konulu sunum gerçekleştirilmiştir.

Sunum öncesinde, Kurum Başkanımız Prof. Dr. Sayın Faruk BİLİR tarafından açılış konuşması yapılmıştır. Sayın BİLİR konuşmasında; kısa adı VERBİS olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıtların 1 Ekim 2018 tarihi itibariyle başladığını, istisnalar dışında kalan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt zorunluluğu bulunduğunu ve veri sorumlularının niteliğine göre kademeli bir geçiş öngörüldüğünü belirtmiştir. VERBİS sistemi ile Kanun’da öngörülen hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkelerinin yerine getirildiğini, sistemin kamuya açık tutulduğunu, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin veri sorumluları üzerinde bir tür denetim yetkisine sahip olduğunu ve sistemde herhangi bir kişisel veri tutulmadığını vurgulamıştır. Ayrıca Kuruma gelen çok sayıda soru ve görüş talebini karşılayabilmek amacıyla “Alo 198” hattının kurulduğunu ve faaliyete geçtiğini duyurmuştur.

Sayın ERBİLLİ ise sunumunda; VERBİS’in hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde kamuya açık olarak tutulacak bir sistem olduğunu, VERBİS’e kayıt zorunluluğu konusunda Kanunun ilgili maddeleri ile Kurul Kararlarında bazı istisnalar getirildiğini, VERBİS’e kayıt başlama tarihlerinin veri sorumlularının özelliğine göre değiştiğini belirtmiştir.

VERBİS sisteminde e-devlet, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın veri tabanlarından anlık sorgulama ve doğrulamalar yapıldığını, VERBİS’te kategorik bazda üst başlıklar halinde bilgi girişi yapıldığını ifade eden ERBİLLİ, kısa bilgilendirme sunumunun ardından, kurumumuz web sitesi üzerinden VERBİS sistemine giriş yaparak veri sorumlusu ve irtibat kişisi tarafından sistemin nasıl kullanılabileceği, bilgi girişinin nasıl yapılacağı gibi konularda detaylı açıklamalar yapmış ve ekranlarda örnek kayıtlar üzerinden VERBİS uygulamasını adım adım anlatmıştır.