KVKK Bilgi Danışma Hattı (ALO 198 Veri Koruma) Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bünyesinde Hizmet Vermeye Başladı

KVKK Bilgi Danışma Hattı (ALO 198 Veri Koruma) Kişisel Verileri Koruma Kurumu Bünyesinde Hizmet Vermeye Başladı

6698 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun faaliyete başlamasıyla birlikte gerekli ikincil mevzuat düzenlemelerinin tamamlanması, veri sorumlularına yardımcı olmak üzere çeşitli rehber ve broşürlerin hazırlanarak Kurumun internet sitesinde ve sosyal medya hesaplarından kamuoyu ile paylaşılması akabinde Kurumumuzca birçok ilde seminer ve toplantılar düzenlenerek 6698 sayılı Kanunu ve Kurumumuzu tanıtmak ve toplumda farkındalığı arttırmak amacıyla bilgilendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir.

Ayrıca 6698 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereği veri sorumlularının kaydolmak zorunda oldukları Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS) hazırlanmış olup 01.10.2018 tarihi itibariyle kapsama giren veri sorumluları için kayıt süreci başlamıştır.

Bu kapsamda Kanunun uygulanması, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının yükümlülükleri, uyulacak usul ve esaslar, kişisel veri işleme şartları, silme, yok etme veya anonim hale getirme, yurtiçinde ve yurtdışına aktarım, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, veri sorumlusuna başvuru, Kurula şikayet ve ihbar başvurusu yapılması, alınması gereken veri güvenliği tedbirleri, VERBİS’e kayıt, kişisel veri işleme envanteri, kişisel veri saklama ve imha politikası gibi konularda Kurumumuza yoğun bir şekilde soru, sorun, öneri ve görüş talepleri iletilmektedir.

Bu talepler doğrultusunda, arayanlara aydınlatıcı bilgi vermek amacıyla Kurumumuzca ALO VERİ KORUMA adı ile Bilgi Danışma Hattı oluşturulmuş olup Türkiyenin her yerinden 198 no’lu telefon aranarak bu hatta ücretsiz olarak ulaşılabilecek ve bilgi alınabilecektir.