“KVKK ve GDPR Kapsamında Uluslararası Veri Aktarımı” Konulu Çarşamba Semineri

“KVKK ve GDPR Kapsamında Uluslararası Veri Aktarımı” Konulu Çarşamba Semineri

Kurumumuzda gerçekleştirilen “Çarşamba Seminerleri”nde kurumumuz personeli uzman Cennet ALAS ŞEKERBAY tarafından “KVKK ve GDPR Kapsamında Uluslararası Veri Aktarımı” konulu sunum gerçekleştirildi. Sunumda; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9 uncu maddesinde yer alan kişisel verilerin yurt dışına aktarılması düzenlemesi ile mukayeseli bir örnek olarak Avrupa Birliği’nde 25 Mayıs 2018 tarihinde uygulanmaya başlanan 2016/679/EC sayılı Genel Veri Koruma Tüzüğünün uluslararası veri aktarımına ilişkin düzenlemeleri ele alındı.

Bu kapsamda, 6698 sayılı Kanun gereğince yurt dışına veri aktarımı için dayanak yapılacak veri işleme şartları, yeterli koruma kavramı, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelere yapılacak aktarımlar bakımından taahhütnameler üzerinde duruldu. Ayrıca Genel Veri Koruma Tüzüğünün uluslararası veri aktarımına ilişkin olarak ise yeterlilik kararı, bağlayıcı şirket kuralları, model sözleşmeler gibi yaklaşımları incelendi.

 

Çarşamba Semineri

 

Çarşamba Semineri