Kişisel Verileri Koruma Sempozyumu

Kişisel Verileri Koruma Sempozyumu

Kurumumuz tarafından düzenlenen Kişisel Verileri Koruma Sempozyumu bugün İstanbul’da başladı.

Açılış konuşmasını Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR’in yaptığı programda 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun uygulanması, bu kapsamdaki uluslararası uygulamaların incelenmesi, ile kişisel verilerin korunmasında yeni yaklaşımlar ve güncelleme önerileri gibi konular ele alındı.

Başkan BİLİR konuşmasında kişisel verilerin korunmasının önemi ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu yapmış olduğu çalışmalardan bahsetti.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3 yıla yakın bir geçmişi olmasına rağmen ülke olarak kişisel verilerin korunması noktasında bu kısa zamanda önemli mesafe kattetiğimizi ifade eden BİLİR, Kurum’un düzenlediği farkındalık toplantıları, sempozyum, panel ve seminerlerle kişisel verilerin korunmasına yönelik toplumda bir bilinç oluştuğunu belirtti.

Başkan BİLİR konuşmasında, kişisel verilerin korunmasının temel amacının, kişinin özel hayatının gizliliğini güvence altına alarak aslında kişiyi korumak olduğunu ve bu bilinçle görev yapan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun Anayasa’da öngörülen kişi temel hak ve hürriyetlerini en üst düzeyde koruduğunu ve gelişmesine katkı sağladığını, toplumsal bir farkındalık oluşturduğunu, aynı zamanda kişisel verilerin korunması ilke ve esaslarını içselleştirerek bu ilkelerin ne şekilde hayata geçirileceği noktasında tüm sektörlere yol gösterdiğini ifade etti.

Başkan Bilir’in konuşmasının ardından geçilen sempozyumun ilk oturumunda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adem SÖZÜER moderatörlük yaptı. Bu oturumda konuşmacılar başta temel hak ve hürriyetler ekseninde olmak üzere Ceza Hukuku, İş Hukuku ve Medeni Hukuk alanında kişisel verilerin korunması mevzuatı konusunda görüşlerini katlımcılarla paylaştı.

Programın öğleden sonraki bölümünde, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Yusuf ÇALIŞKAN’ın moderatörlüğünde Kişisel Verilerin Korunması Alanında Uluslararası Eksen başlıklı oturumda konuşmacılar uluslararası alanda kişisel verilerin korunması, Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) gibi konuların yanı sıra mukayeseli hukukta kişisel verilerin ihlaline ilişkin yaptırımlar ve veri sorumlusu ile veri işleyen arasındaki veri aktarımı hakkında değerlendirmelerde bulundular.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU’nun moderatörlüğünü yaptığı 3. oturumda siber suçlar, siber güvenlik, kamu hizmetlerinin sunumunda kişisel verilerin korunması, dijital dünyada kişisel verilerin korunması ile çocukların kişisel verilerinin işlenmesinde rıza gibi dijital ve elektronik ortamda dijital verilerin korunması konuları tartışıldı.

Günün 4. ve son oturumunun moderatörlü ise Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamide ZAFER oldu. Bu oturumda konuşmacılar Kanun’un uygulamasında ve uyum sürecinde ortaya çıkan sorunlar, Kurul kararlarına karşı yargı yolları ile özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve iş ilişkilerinde veri sorumlularının belirlenmesi gibi kişisel verilerin korunmasında yeni yaklaşımları derinlemesine tartışma imkanu buldular.

Sempozyumun sonunda, programa katkı sunan moderatör ve konuşmacılara günün anısına teşekkür belgesi takdim edildi ve program, toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi.