Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Eğitim Semineri

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Eğitim Semineri

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasına yönelik; Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının farkındalık düzeylerinin artırılması ve ilgili mevzuata uyum ile uygulama için gerekli hukuki ve teknik altyapıyı oluşturmalarına katkı sağlanması amacıyla eğitim seminerleri düzenlenecektir. Eğitim seminerleri 1. grup için 14-15 Şubat 2019 tarihinde, 2.Grup için 21-22 Şubat 2019 tarihinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Konferans Salonu Nasuh Akar Mh. 1407 Sok. No:4 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Eğitime katılmak isteyen birlik mensuplarının başvurularını, bağlı bulundukları birliklere yapması gerekmektedir.

1. GRUP 14-15 Şubat 2019

 • Türk Diş Hekimleri Birliği
 • Türk Eczacıları Birliği
 • Türk Tabipleri Birliği
 • Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği
 • Türk Esnaf Ve Sanatkârları Konfederasyonu
 • Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği
 • Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müş. Odaları birliği
 • Türk Veteriner Hekimleri Birliği
 • Türkiye Tohumcular Birliği
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği
 • Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanlığı
 • Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

2. GRUP 21-22 Şubat 2019

 • Türkiye Barolar Birliği
 • Türkiye Noterler Birliği
 • Türkiye Bankalar Birliği
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanlığı
 • Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketleri Birliği Başkanlığı (Finansal Kurumlar Birliği)
 • Türkiye Sigorta, Reasürans Ve Emeklilik Şirketleri Birliği Başkanlığı (Türkiye Sigorta Birliği)

 

EĞİTİM PROGRAMI

1.GÜN

13.00 AÇILIŞ KAYIT

14.00 Kişisel Verilerin Korunmasının Önemi, Kanunun Amacı Ve Kapsamı

14.45 ARA

15.00 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Yer Alan Temel Kavramlar ve İlkeler

15.45 ARA

16.00 Veri Güvenliği ve Mahremiyeti

16.45 ARA

17.00 Kişisel Verileri Koruma Kurumu Tanıtımı, Genel Olarak Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Ulusal ve Uluslararası Mevzuat, 2016/679 Sayılı Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü (GDPR)

İKİNCİ GÜN

13.30 Kişisel Verilerin İşlenmesi, Kişisel Verilerin Aktarılması

14.15 ARA

14.30 Veri Sorumlusu ve Yükümlülükleri, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)

15.15 ARA

15.30 İstisnalar ve Yargı Kararları

16.15 ARA

16.30 İlgili Kişi ve Hakları, Şikâyet ve Başvuru Usulü ve Kurul Kararları