Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına Yönelik Kişisel Verilerin Korunması Eğitim Semineri


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulanmasına yönelik; Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının farkındalık düzeylerinin artırılması ve ilgili mevzuata uyum ile uygulama için gerekli hukuki ve teknik altyapıyı oluşturmalarına katkı sağlanması amacıyla eğitim seminerleri düzenlenecektir. Seminerler 2019 Şubat ayında,

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Konferans Salonu Nasuh Akar Mh. 1407 Sok. No:4 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Kuruluşlara göre seminer tarihleri ve programı bilahare duyurulacaktır.

 

Kurumsal

Mevzuat

Veri Sorumlusu

İlgili Kişi

Yayınlar