28/4/2019 tarih ve 30758 sayılı Resmi Gazete'de Yayınlanan Mevzuat Değişiklikleri


"Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik", "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik" ve "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ" de değişiklik yapılmış olup, 28/4/2019 tarih ve 30758 sayılı Resmi Gazete'de  yayınlanmıştır. Mevzuatların güncellenmiş hallerine aşağıda yer alan bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

 

Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 

Kurumsal

Mevzuat

Veri Sorumlusu

İlgili Kişi

Yayınlar